praedīco

praedīco
praedīco, dixi, dictus, 3, foretell, say beforehand.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • ПРЕДИКАБИЛИИ — (лат. praedicabilia, от praedico извещаю, высказываю) в логике Аристотеля пять типов предикатов (сказуемых в суждении), которые могут утверждаться или отрицаться о субъекте высказывания: определение, род, вид, существенный (собственный) и… …   Философская энциклопедия

 • Категория (философия) — У этого термина существуют и другие значения, см. Категория (значения). Категория  специальное понятие, используемое при построении теорий. Содержание 1 Этимология 2 История развития …   Википедия

 • предикабилии —         ПРЕДИКАБИЛИИ (лат. praedicabilia, от praedico извещаю, высказываю; нем. Pradikabilien) особый вид логических и онтологических понятий. Восходят к различению четырех типов сказуемых в «Топике» Аристотеля (вид, род, собственный и… …   Энциклопедия эпистемологии и философии науки

 • Civic initiative Czechia — The Civic Initiative Czechia (Občanská iniciativa Česko / Czechia) was formed in Brno in October 1997 as a platform to help spread, insitutionalize and practically adopt Czechia, the geographic one word name of the Czech Republic,[1] that has… …   Wikipedia

 • ALIQUIS — apud Tertullian. Apologet. c. 11. Quot tamen potiores viros apud Inferos reliquistis? aliquem de sapientia Socratem: de iustitia Aristidem. Et c. 12. ô impiae voces! ô sacrilega convicia! Infrendite, inspumate: Iidem estis qui Senecam aliquem… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • CATASTA — pegma ligneum, quô venales olim exponebantur servi, a καταςτάναι: vel, ut Raderus exponit, machina lignea longaque, servis venalitiis iniecta, unde ipsi servi Catasti dicti. Eius meminit Martialis, l. 6. Epigr. 29. v. 1. Non de plebe domus, nec… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ԱՒԵՏԱՐԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0395 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c ն. εὑαγγελίζω, ζομαι, εὑαγγέλλω evangelium praedico, laeta nuncio, annuncio Քարոզել զաւետարանն Քրիստոսի, կամ զվարդապետութիւն աւետարանին. *Ոչ առաքեաց զիս Քրիստոս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՔԱՐՈԶԵՄ — (եցի.) NBH 1 474 Chronological Sequence: 8c, 13c, 14c ն. ἁποκυρίσσω praedico, celebro, pubblic Հռչակաւ յայտնի քարոզել, հրատարակել. կր. Հանդիսանալ. *Սեղանոյն բացումն զյայտնապէս երեւումն աստուածութեանն ամենայն արարածոց բացաքարոզէ. Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԻՒԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0629 Chronological Sequence: Unknown date ԴԻՒԹԱԲԱՐ ԱՍԵԼ. Որպէս Գուշակել. μαντεύω praedico *Եսիոդոս կանխաւ դիւթաբար ասէր. Պղատ. օրին. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱՆԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c (ն. տր. եւ հյց. խնդրով.) μακαρίζω beatum praedico Երանի՛ տալ. երանելի կարդալ. երջանիկ համարել. բարեհամբաւել որպէս բարեբախտ, նախանձելի, եւ ցանկալի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՆԽԱՁԱՅՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 1050 Chronological Sequence: 12c, 13c, 14c ն. προφωνέω praedico, praemoneo. Կանխաւ ձայնել. յառաջագոյն պատմել. քարոզել. գուշակել, ազդել. *Զայս տէրն մեր յառաջագոյն կանխաձայնեաց նոցա: Զայս եսայի յառաջագոյն տեսեալ կանխաձայնեաց. Սարգ. ՟ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”